Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.

De RI&E vormt dé basis van uw arbobeleid
Het is een middel waarmee uw bedrijf periodiek en op een gestructureerde wijze wordt gescand op risico’s voor veiligheid en gezondheid. Wanneer u weet welke risico’s uw bedrijf loopt kunt u de juiste maatregelen nemen.

Het RI&E stappenplan:

  1. Inventarisatie van risico’s binnen uw bedrijf met behulp van een checklist. Deze stap levert een lijst op met mogelijke risico’s voor werknemers in uw bedrijf.
  2. Evaluatie van de risico’s. De risico’s worden gewogen en geprioriteerd. Na de evaluatie is er een lijst met “Things to Do”.
  3. Plan van aanpak, welke maatregelen moeten er getroffen worden om de “Things to Do” aan te pakken. Wie gaat dat doen en wanneer?
  4. Toetsen van de RI&E. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een deskundige wordt getoetst. Toetsing is niet altijd nodig.
  5. Aan de slag met de uitvoering van het plan van aanpak.

Gielen Safety begeleidt preventiemedewerkers bij het opstellen van de RI&E en uitvoering van het plan van aanpak.