Bedrijfsnoodorganisatie & Bedrijfshulpverlening

Bedrijfsnoodorganisatie & Bedrijfshulpverlening

Een BHV-er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV-er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV-er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV-ers niet wettelijk vastgelegd.

Gielen Safety begeleidt uw BHV organisatie vanuit het bedrijfsnoodplan naar de verschillende stadia van ontruiming. Gielen safety begint altijd met een table-top oefening. Met deze oefening zitten alle BHV-ers rond de tafel met een plattegrond van het bedrijf en gaan zij met behulp van het bedrijfsnoodplan (ontruimingsplan) scenario’s oefenen op papier. Waar nodig wordt daarna het bedrijfsnoodplan bijgesteld.